Genealogia - marguerite-christine-swirczewska.com

Marguerite - Christine Swirczewska
Przejdź do treści
ŚWIRCZEWSCY v. ŚWIERCZEWSCY HERBU ŁODZIA
 
(Linia prosta przodków Małgorzaty Krystyny Świrczewskiej)


 
 
Józef
 
1705 r. nabył wieś Beżew u Jerzego Kesela za 8500 zł
 
+ Marianna Woronicz
 
I
 
Dominik
 
Sprzedał Chojnackim częśd dziedzicznego majątku  
 
+ Marianna Skarzyoska
 
I
 
Tomasz
 
ur. 1745 r.
 
+ Aniela Meleniewska
 
I
 
Eustachy
 
(1771-1838)
 
Udowodnił pochodzenie szlacheckie 11 marca 1803 r. i 5.10.1832 r.
 
+Pelagia Budzyoska
 
I
 
Aleksander ur. 1815 r.
 
+ 1 voto Teofila Woronicz
 
+ 2 voto Maria
       __1__________1_________1_________2__________2__
 
                                      Antoni         Władysław        Teofil           Jerzy               Antoni                                  
      ur. 1847 r.        ur.  1849 r.      1851-1922     ur. 1855 r.       ur. 1858 r.

 
+ Maria Felioska
 
I
 
Władysław ur. 1886 r. Tambow
 
+1923 Teodozja Wolwacz
 
I
 
Jan  ur. 1914 r. Piatigorsk
 
+ 1942 r. Ewa Bużkiewicz  
 
I
Małgorzata Krystyna ur. 1944 r.

Wróć do spisu treści